Vision og mission

Toras vision og mission er at styrke et feministisk perspektiv i al samfundsudvikling. Tora tager udgangspunkt i en overordnet idé om feministisk vækst – en ambition om at omdefinere, udfordre og udvikle metoder til at skabe mere bæredygtig vækst i samfundet; socialt, miljømæssigt og økonomisk set. Vi arbejder ud fra vores tre fokusområder; ligeværd, inklusion og bæredygtighed, som vi mener er de rette betingelser for vækst og forandring.

I Tora opererer vi grundlæggende set med afsæt i to grundpræmisser:

  1. Menneskelig sameksistens og trivsel bygger på anerkendelse, gensidighed og respekt.
  2. Bæredygtighed (social, økonomisk og miljømæssig) er forudsætningen for balance mellem menneske, samfund og natur.

Vores vision er et samfund med fokus på feministisk vækst, og vores mission er at etablere en platform, hvor mennesker kan mødes, udvikle forandringsmodeller, gøre aktive tiltag for at styrke ligeværd, inklusion og bæredygtighed i alle kontekster – en mission om at udvikle feminisme som den problemløsningsmetode, den er blevet til i disse år (og i høj grad fortsat har potentiale til at være).

Udviklingen af feminisme finder sted på forskellige niveauer i Tora; gennem advisory board, vækstrum, projekter, events, workshops, undervisning og research. Vi udvikler og indhenter løbende den nyeste forskning indenfor feministisk metode inden for en lang række kontekster, og vi har i sinde at etablere Tora som en dansk tænketank med kvalificeret, internationalt udsyn.

Du kan læse meget mere om Toras forskellige organer, aktiviteter og projekter her under de forskellige faner – samt om alle de fantastiske mennesker, som er med til at etablere og udvikle Tora!

 

Foto: bestyrelsesmedlemmer Maria Thiemer og Katrine Blom til Toras lancering