Toras frivilliggrupper

OBS: Under menuen “vær med”, herunder “Tora søger”, kan du finde en oversigt over de frivilligposter, vi søger besat med beskrivelse, frister og kontaktinfo!

Drømmer du om at gøre en aktiv indsats for et mere feministisk samfund, styrke dine kompetencer og blive en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab? Så bliv frivillig i en af Toras frivilliggrupper.

Toras frivilliggrupper har fokus på de mere konkrete og organisatoriske opgaver. I frivilliggrupperne får du mulighed for at arbejde med kommunikation, kreativ branding af tænketanken og bidrage til, at Toras viden kommer på dagsordenen.

Foto: Klima- og miljøvækstrummet holder møde om deres 2021-kampagne på miljøområdet. 

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige frivilliggrupper, der er etableret indtil videre:

   • Pressegruppe: skriver artikler, kontakter nyhedsmedier for interviews, skriver debatindlæg, læser korrektur på Toras presseskriv, mv.
   • Sociale medier: arbejder med tilstedeværelse på sociale medier, videoer (optagelse/klip), fotos, redigering, mv.
   • Eventgruppe: planlægger alt det praktiske omkring events og hjælper til med at klargøre samt kommunikere med deltagere, eventuelle panelmedlemmer, oplægsholdere, mv.
   • Fundraisinggruppe: skriver fondsansøgninger, undersøger puljer, læser korrektur på ansøgninger, mv.
   • Sekretariatsgruppen: ansvar for medlemsregistrering, økonomi, mv.

Hvad får du ud af at være frivillig?

Som frivillig bliver du en del af et inspirerende fællesskab, hvor du får mulighed for at udvikle dig og styrke dine kompetencer. Arbejdet i Tora har mange aspekter og kan bruges som erfaringsgrundlag for fx et fremtidigt arbejde. Vi arbejder på at samle folk til kvalificerede og konstruktive diskussioner, og du får dermed mulighed for at udfordre dine egne overbevisninger og blive klogere på feminisme i sin praktiske såvel som teoretiske form.

 Hvad kræver det at være frivillig?

Der er ingen fast opskrift på en Tora-frivillig, men som frivillig i Tora er det et krav, at du går ind for Toras værdigrundlag og visioner og at du er medlem af Tora.  Du behøver ikke have ekspertviden indenfor ligestilling eller feminisme, men du skal have lyst til at lære, arbejde med og bidrage til Toras virke – i samarbejde med et netværk af andre dedikerede frivillige.

Vi har brug for kræfter på mange forskellige planer og vi byder en bred vifte af kompetencer velkommen. Derfor opfordres alle – uanset alder, køn, uddannelsesmæssig baggrund, religiøs overbevisning, politisk observans, seksualitet, etnicitet, nationalitet, mv. – til at engagere sig i Tora.

Lyder det som noget for dig?

Så send en mail til ane.kristiansen@ttora.dk med følgende oplysninger:

   • Navn og alder
   • Hvordan du ønsker at bidrage i Tora (hvilken frivilliggruppe eller hvilket vækstrum vil gerne du være med i?)
   • Motivation for at engagere dig
   • Uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer
   • Kontaktoplysninger

Som frivillig i Tora er der også mulighed for at starte nye projekter og initiativer. Hvis du har en idé, så send en sides pitch til bestyrelsen@ttora.dk, hvorefter bestyrelsen vil tage din idé i betragtning.
Du er også velkommen til at tage kontakt til, hvis du har spørgsmål el. lign.

Foto: Kulturvækstrummet spiser middag og brainstormer på fremtidige projekter og deres første kampagne om repræsentation og medier.