Toras vækstrum

Vækstrum: idéerne og tankernes rum – det, der gør Tora særegen! 

Vil du være med til at udvikle den feministiske dagsorden på tværs af gængse tematikker, skabe grundlag for et mere feministisk samfund, styrke dine kompetencer og blive en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab? Så vær med i Toras vækstrum!

Toras vækstrum er tankernes frirum, hvor frivillige arbejder med at tænke feminisme i nye baner og med udvikling af analyser indenfor forskellige områder. I vækstrummene får du mulighed for at arbejde med tværgående problemstillinger og udvikle nye perspektiver angående feminisme og ligestilling. I vækstrummene kan man arbejde med alt fra begreber til konkrete cases (såsom klima, miljø eller politik) – kun din/jeres kreativitet sætter grænser.

Toras vækstrum er i løbende udvikling og skal integrere temaerne under ‘feministisk vækst’:

   • Ligeværd (læs mere her)
   • Inklusion (læs mere her)
   • Bæredygtighed (læs mere her)

Nedenfor finder du allerede etablerede vækstrum, som mangler en eller flere medlemmer.


Etablerede vækstrum

1. Klima & Miljø – med fokus på feministisk vækst, herunder ligeværd, inklusion og bæredygtighed. Klima&Miljø er Københavnsafdelingen, som arbejder med forskellige problemstillinger knyttet til klima og miljø, i både filosofisk og politisk perspektiv. Begrebet om bæredygtighed tager afsæt i Toras begreb om natur, ansvar og feministisk miljø. (!) Læs her for mere information omkring den feministiske ramme for dette vækstrum.

Tovholder: Lau Jensen, Mailadresse: lau.jensen96@gmail.com

Øvrige medlemmer: Katrine Weber, Ingrid Mikkelsen, Xenia Heurlin, Anne-Sofie Dichman, Klaus Brix, Lau Jensen og Coco Hjardemaal.

Advisory board medlemmer tilknyttet: Esther Michelsen Kjeldahl (læs mere her).

Antal medlemmer af vækstrum: 8


2. Anti-feminisme – med fokus på at udbrede feminisme, men også arbejde på at få bedre kendskab til/overblik over anti-feminisme. Vækstrummet arbejder med refleksion over holdninger, modstand og (anti-)feminisme som sådan.

Tovholder: Jacob Cowland (mail:  jacob@cowland.dk)

Øvrige medlemmer: Lisa Skovslund Nielsen, Frida Windfeld, Bodil Brødreskrift, Julie Stendahl Ottesen, Jacob Cowland, Endre Garberg, Bodil Hvass Kjems, Ulricha Larsen, Mille Hoffgaard og Amanda Büchert.

Advisory board medlemmer tilknyttet: Rasmus Hald Møller og Rasmus Brygger

Bestyrelsesmedlem tilknyttet vækstrum: Jelena Bundalovic

Antal medlemmer af vækstrum: 12


3. Pension – vækstrum over 3-4 mødegange, med fokus på konkret lovudspil i relation til pension.

Tovholder: Inge Henningsen (Kvinderådet)

Bestyrelsesmedlem tilknyttet: Maria Thiemer

Øvrige medlemmer af vækstrum: Xenia Heurlin

Antal medlemmer af vækstrum: 2-3 


4. Kunst/Kultur/Litteratur – arbejder med udgangspunkt i cases. Første case: underrepræsentation af ikke-cismænd i de danske medier, primært Danmarks Radio. Opgaver: statistik, kontakt til mediepersoner, analyse og løsninger under genren “intellektuelle programmer”, dokumentar, m.m.

Uddybende beskrivelse: Vækstrummet for kunst, kultur og litteratur er åbent. I vækstrummet vil vi arbejde med feministisk kritik og analyse af hvad der rører sig indenfor litteratur, kunst og kultur, især i Danmark. Herunder vil vi se på fænomener som repræsentation, arbejdsmiljø (#Metoo), adgang til ressourcer og magt og dykke ned i konkrete eksempler og analysere hvordan køn fremstilles i litteratur, kunst og kultur. Vi kan beskæftige os med alle emner indenfor feltet, men vi starter med en case: Danmarks Radio. Vi vil se på repræsentation i DR, både i forhold til eksperter, men også i forhold til underholdningsprogrammer og lign. Hvordan repræsenteres køn? Hvem får lov til at fortælle historierne? Og hvilken forskel kan vi spille som vækstrum og tænketank?

Tovholder(e): Agnete Sebbelov

(Agnete Sebbelov, mailadresse: agnetesebbelov@outlook.dk)

Bestyrelsesmedlem tilknyttet: Jelena Bundalovic

Øvrige medlemmer: Bodil Garde, Marta Skielboe, Yasmin Bahat, Lisa Skovslund Nielsen, Kathrine Børlit Nielsen, Ella Glantz, May Simón Lifschitz, Coco Hjardemaal, Laura Hjarvard Raaschou, Viktor Myglegård Andersen, Kir Åge Jæger og Malene Riis Andersen.

Antal medlemmer af vækstrum: 14


5. Menneskerettigheder og feminisme –

arbejder med menneskerettighederne som ramme, hvor menneskerettighederne både figurerer som argumentation for fremtidige forslag og politikker, men også betragtes ud fra en feministisk synsvinkel. Ambitionen er både at tage afsæt i menneskerettigheder, men også – på længere sigt – at udvikle og arbejde videre med dem.

Uddybende beskrivelse: I dette vækstrum vil fokus være på menneskerettigheder i dansk såvel som international kontekst. Vi vil både tage fat i konkrete cases som eksempelvis politisk repræsentation, abort og diskrimination, men mindst lige så vigtigt skal vækstrummet være et udgangspunkt for diskussion af, hvordan vi rykker ved bagvedliggende strukturer og normer. Vi kommer i vækstrummet til at skelne mellem brugen af menneskerettigheder som en instrumentel ramme for at opnå forandring og at bruge feminismen som en metode til at kaste et kritisk blik på menneskerettighedernes udformning og rolle, dog uden nødvendigvis at skulle forkaste det ene af de to perspektiver.

Tovholdere: Emma Louise Stenholm, Emilie Refsgaard, Laura Winther Engelsbak og Maja Black

Advisory-board medlem tilknyttet vækstrum: Drude Dahlerup

Bestyrelsesmedlem tilknyttet: Charlotte Kirkegaard

Øvrige medlemmer: Heidi Colic, Kristina Ipsen, Nicoline Kjemtrup Nielsen, Ulricha Larsen, Ivana Bogicevic, Emilie Refsgaard, Noah Bach-Marklund, Lærke Nielsen, Mathies Duch Gronemann, Ane Kristiansen, Agnete Sebbelov, Sidsel Larsen, Anne Terp, Endre Garberg, Frederikke Fürst, Rebecca Solovej, Maja Black,  Laura Winther Engelsbak, Annalina Ege-Møller, Anna Torpe Christoffersen og Anna Rosdahl Christiansen.

Eksternt tilknyttede: Siff Lund Nielsen

Kontakt: mskret@ttora.dk (Emma Louise Stenholm)

Antal medlemmer af vækstrum: 23


6. Islamisk Feminisme*  – ser nærmere på nyeste trends i feministisk tænkning, både og udenfor den ’islamiske verden’, der tager afsæt i islam som religion og kritiserer forskellige misogyne praksisser og magtstrukturer. Formålet er at udforske islamisk feminisme ved at studere de vigtigste kvindelige tænkere (teologer, filosoffer, ideologer etc.) og placere dem i en bredere historisk kontekst (modernisme og nationalisme).  Tanken er at producere litteratur (via samarbejde i gruppen), som kan gøres tilgængelig via Tora, der eventuelt på sigt kan inkluderes på gymnasier og universiteter i landet omkring feminisme og islam.

*Islamisk feminisme, som retning, arbejder for lighed mellem kønnene med afsæt i den islamiske tradition, og er en global bevægelse, der for alvor har gjort sig bemærket i det 21. århundrede. I vækstrummet vil vi bl.a. arbejde med at gøre nyeste viden indenfor dette felt tilgængelig ved at præsentere de vigtigste repræsentanter for islamisk feminisme.

Tovholder: Hasib Nasiri

(Kontakt: Hasib Nasiri, mailadresse: baxtris92@hotmail.com)

Advisory-board medlem tilknyttet (ekstern): Sherin Khankan

Øvrige medlemmer: Mira Raka, Frida Winfeld, Aisha Jan og Ula Rasool.

Antal medlemmer af vækstrum: 5 


7. Feministisk Udenrigspolitik   – kigger på hvilke aspekter af udenrigspolitikken der har en (negativ) effekt på ligestilling. Eksempelvis politik omkring våbensalg, flygtninge- og indvandringspolitik, EU-politik, handelspolitik/handelsaftaler mv., også med et intersektionelt perspektiv. Det kunne eksempelvis være konflikthåndteringspolitikker, hvor det udnersøges i hvilken grad man inddrager kvinder, men måske udelader nogle etniciteter eller andre grupper, som ville være relevante at inddrage for at sikre en vedvarende fred – og på den måde i sidste ende sikre ligestilling og bæredygtige løsninger på langt sigt. Herudover undersøges politikker på migrationsområdet, både nationalt og i EU perspektiv, og indflydelse på køn heri.

Tovholder: Lina Farci

Advisory-board medlem tilknyttet: 

Bestyrelsesmedlem tilknyttet: 

Øvrige medlemmer af vækstrum: Sigrid Kromann Schiøler, Amalie Cordes, Elizabeth Bentsen og Yasmin Bahat.

Antal medlemmer af vækstrum: 5 


8. Økofeminisme  [Vækstrum i Aarhus] – fordyber sig i økofeminisme som teori, udgransker dets potentiale til at løse problemer og har fokus på menneskets forhold til naturen, herunder forskellige områder inden for klima og miljø i politik og offentligheden.

Uddybende beskrivelse: Økofeminisme er en intersektionel kritik og filosofi som anerkender at sexisme, homofobi, racisme og klimakrisen deler strukturelle grundprincipper såsom hierarkisering, udnyttelse og undertrykkelse. I økofeministisk tankegang er det dermed nødvendigt at inkludere diverse perspektiver i arbejdet mod vedvarende bæredygtighed. I vækstrummet vil vi dykke ned i analyser og mangler i dansk politik, kultur og samfund med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed ved at fokusere på koblinger og brodannelse mellem sociale problematikker og natur. 

Tovholder: Simone Due Rasmussen

(Kontakt Simone Due Rasmussen mailadresse: aarhus@ttora.dk)

Øvrige medlemmer af vækstrum: Olga Bruun, Amalie Ellekær Bisgaard, Clara Fischer Stephansen, Cecilie Karoline Kalbakk Elgaard og Kathrine Bøgelund Kristensen.

Antal medlemmer af vækstrum: 6


9. Kønsidentitet og kønsforståelse (herunder også seksualitet) [Vækstrum i Aarhus]– arbejder med udgangspunkt i cases for at slå ned på de givende emner indenfor feltet kønsidentitet og kønsforståelse med en given normkritisk indfaldsvinkel, som understøtter en queer og LGBTQ-inddragelse og forsætlig forståelse af begreberne.

Uddybende beskrivelse: I vækstrummet for kønsidentitet og kønsforståelse vil vi arbejde med feministisk kritik og analyse af hvad der rører sig indenfor repræsentationen af non-normative kønsspecifikke repræsentationer og offentlige diskussioner omkring punktet. Kønsidentitet og kønsforståelse vil også blive set på med kulturelle briller i indland og udland, i forhold til at sammenligne den fiktive skildring af normbrydende kroppe og identiteter med virkelighedens cases. Vækstrummet vil kigge ind i hjørnerne af hvorledes den normkritiske indfaldsvinkel og læsning af cases kan være med til at understøtte bæredygtige løsninger i forhold til punktet.

Ideer til uddybende arbejde som springbræt/på tapetet:

 • 2020 blik på queer-teoretikerne: Butler, Halberstam, Kosofky Sedwick
 • LGBTQ-asylansøgere: Repræsentation & rettigheder
 • Drenge er fra Mars, piger fra Venus: Kønsforudindtagede forståelser i børnehave/skoleregi
 • Transkønnede børn og deres forældre: Hvilket narrativ træder de ind i?
 • Økonomi og LGBTQ-folk – pink dollar og social/økonomis udsathed

Tovholder: Anne Sophie Parsons

Øvrige medlemmer: Stine Jønsson og Maren Bjerg Thomsen.

Kontakt: Anne Sophie Parsons på mailadresse: annesparsons@hotmail.com


10. Anti-racism [Vækstrum i English, English-speaking members]

Description: In short, in Tora’s growth space on Anti-Racism we are committed to learn about the direct as well as indirect workings of racism, especially in Denmark but also in a global context. Relating to Tora’s vision of feminist growth, we are working towards an inclusive growth space with the mission to promote equality, inclusion and sustainability in our society. We will explore how these concepts relate to racism and how we can develop tools to actively work against racism, in order to move towards an anti-racist society that is more (socially) sustainable, inclusive and based on the equality of all people.

Director: Anna-Mamusu Sesay, Cand.scient.anth | PhD Fellow, M: +45 91 33 30 03, E: ams@dskd.dk (email for more info and on how to join).

Anna-Mamusu Sesay, Mailadresse: ams@dskd.dk

 


 


Idéer til yderligere vækstrum

   • Feministisk byplanlægning – m. Advisory Board-medlem Emma Holten og Toras fundraiser Bodil Brødreskrift
   • Kønskvotering – med fokus på at undersøge muligheder for (midlertidige) implementeringer af kønskvotering i Danmark samt deres effekt. Muligt afsæt: EU og Folketingets handlingsplaner.
   • Køn og digitalisering
   • Feministisk Sundhed – mulig case: COVID-19 og deraf følgende perspektiver

Hvad får du ud af at være frivillig?

Som frivillig bliver du en del af et inspirerende fællesskab, hvor du får mulighed for at udvikle dig og styrke dine kompetencer. Arbejdet i Tora har mange aspekter og kan bruges som erfaringsgrundlag for fx et fremtidigt arbejde. Vi arbejder på at samle folk til kvalificerede og konstruktive diskussioner, og du får dermed mulighed for at udfordre dine egne overbevisninger og blive klogere på feminisme i sin praktiske såvel som teoretiske form.

Hvad kræver det at være frivillig?

Der er ingen fast opskrift på en Tora-frivillig, men som frivillig i Tora er det et krav, at du går ind for Toras værdigrundlag og visioner og at du er medlem af Tora.  Du behøver ikke have ekspertviden indenfor ligestilling eller feminisme, men du skal have lyst til at lære, arbejde med og bidrage til Toras virke – i samarbejde med et netværk af andre dedikerede frivillige.

Vi har brug for kræfter på mange forskellige planer, og vi byder en bred vifte af kompetencer velkommen. Derfor opfordres alle – uanset alder, køn, uddannelsesmæssig baggrund, religiøs overbevisning, politisk observans, seksualitet, etnicitet, nationalitet, mv. – til at engagere sig i Tora.

Lyder det som noget for dig eller har du ønsker om at starte et nyt vækstrum?

Så send en mail til ane.kristiansen@ttora.dk med følgende oplysninger:

   • Navn og alder
   • Hvordan du ønsker at bidrage i Tora (hvilken frivilliggruppe eller hvilket vækstrum vil gerne du være med i?)
   • Motivation for at engagere dig
   • Uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer
   • Kontaktoplysninger

OBS: Under menuen “vær med”, herunder “Tora søger”, kan du finde en oversigt over de frivilligposter, vi søger besat med beskrivelse, frister og kontaktinfo!

 

Kontaktoplysninger på tovholdere af vækstrum:

-Klima og Miljø

Runa Bjerre Henriksen

Mailadresse: runabjerre@gmail.com

-Konfliktrådet

Lina Farci

Mailadresse: linafarci91@gmail.com

-Anti-feminisme

Rasmus Hald Møller

Mailadresse: rhm@daregender.dk

-Pension

Inge Henningsen

Mailadresse: inge@math.ku.dk

-Kunst/Kultur/Litteratur

Agnete Sebbelov

Mailadresse: agnetesebbelov@outlook.dk

-Menneskerettigheder og feminisme

Emma Louise Stenholm

Mailadresse: mskret@ttora.dk

 -Islamisk Feminisme

Hasib Nasiri

Mailadresse: baxtris92@hotmail.com

-Feministisk udenrigspolitik

Lina Farci

Mailadresse: linafarci91@gmail.com

-Økofeminisme

Simone Due Rasmussen

Mailadresse: aarhus@ttora.dk

-Kønsidentitet og kønsforståelse (herunder også seksualitet) [Vækstrum i Aarhus]

Anne Sophie Parsons

Mailadresse: annesparsons@hotmail.com

Anti-racism [Vækstrum i English, English-speaking members]

Anna-Mamusu Sesay

Mailadresse: ams@dskd.dk


Foto: afprøvning af vækstrum om magtkritik til Toras lancering 1. marts 2020