Vær med

Brænder du for ligestilling og kunne du tænke dig være en aktiv del af Danmarks første feministiske tænketank?

Tora er en frivilligbaseret tænketank. Det er frivillige, der planlægger events og arrangementer, skriver indlæg, står for SoMe, udarbejder analyser, er med til at tænke feminisme i nye retninger og på tværs af gængse tematikker – og meget mere.

Som medlem af Tora har du mulighed for at engagere dig frivilligt i tænketankens arbejde. Toras frivillige er organiseret i en række frivilliggrupper og vækstrum, der alle har en tovholder tilknyttet.

Frivilliggrupperne har fokus på mere konkrete opgaver (fx SoMe eller fundraising), mens vækstrummene arbejder med at tænke feminisme i nye baner og med udvikling af analyser indenfor forskellige områder. Frivilliggrupperne og vækstrummene samarbejder tæt, og frivillige kan sagtens være med i begge dele.

 Du kan læse mere om frivilliggrupperne og vækstrummene under denne side.

 

 

Foroven: Foto fra sommerafslutning for en gruppe af frivillige i Tora. Juli 2020.