Tora søger

Alle ledige frivilligstillinger

Her finder du alle ledige frivilligstillinger i Tora, i Danmark (herunder primært Århus og København) samt i vores afdeling i Sverige.

Tænketanken Tora søger frivillige til lobbygruppen

Tora arbejder på at skabe nye løsninger – herunder politiske krav til lovgivningsmagten. Vi kommer til at arbejde vidensbaseret med en række relevante samarbejdspartnere i en række målrettede kampagner.

Men én ting er at præsentere en kampagne og slutte af med en lang række politiske krav, noget andet er at få dem omsat til politisk handling. For at understøtte det langsigtede arbejde – og ikke mindst den politiske effekt – har Tora’s bestyrelse besluttet at nedsætte en lobbygruppe.

Det kræver forvaltnings- og politisk procesforståelse og lysten til at gøre en forskel på den lange bane.

De væsentligste kompetencer, du skal have er:

 • Uddannelse (afsluttet eller i gang) indenfor jura, økonomi, kommunikation eller offentlig forvaltning.
 • Evne til at læse det politiske spil på Christiansborg.
 • Strategisk og politisk tæft.
 • Forståelse for samspillet mellem de lokale, regionale, nationale og internationale politiske niveauer.

Måske du har erfaring fra partiarbejde, en NGO eller på anden måde har været i kontakt med det politiske system.

Tora støber kuglerne igennem kampagnerne, og du skal være i stand til at ”sælge” budskaberne til relevante politikere, ministre, udvalg og embedsværk.

Du skal være stædig og høflig, samt stå inde for Toras værdier.

Vi håber på at få nedsat en god gruppe, der sammen kan drible Toras bolde i mål.

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere, så skriv til charlotte.kirkegaard@ttora.dk.

Hvis du har lyst til at melde dig som frivillig til lobbygruppen, så send en motiveret ansøgning til charlotte.kirkegaard@ttora.dk med en beskrivelse af dine kompetence og din erfaring.

_____________________________

Afdeling i Sverige 

(Kontakt: Michelle Gano på norden@ttora.dk)

_____________________________

Webbdesigner – Tankesmedjan Tora

Tillträde: senast 15 februari 2021 – tillsvidare
Plats:
Sverige / Online

Posten utgör frivilligt arbete och är således oavlönad.

Tankesmedjan Tora är en ideell tankesmedja grundad i Danmark, som fokuserar på feminism och bygger på kunskap, dialog och samarbete. Vi strävar efter att introducera nya tankesätt för att uppnå en fredlig, feministisk och miljövänlig samexistens. Tora lanserades den 1 mars 2020 i Köpenhamn, och är Danmarks första feministiska tankesmedja – som under hösten 2020 gjorde entré i Sverige. Toras mål är att etablera ett samarbete med de nordiska grannländerna och därmed bli nordens första gemensamma feministiska tankesmedja. Under våren 2021 kommer Tora att skapa en onlinetidning med syfte att skapa dialog samt att uppmärksamma områden inom feminism och hållbarhet som inte lyfts tillräckligt i den allmänna medierapporteringen.

Posten som webbdesigner med skapandet av en onlinetidning som ansvarsområde, tillsätts senast den 15 februari och pågår tillsvidare. Vi söker främst dig som är ansvarsfull, har tidigare erfarenhet av webb-baserad idéutveckling, design och illustration samt är engagerad i ditt arbete.

Webbdesignerns arbetsuppgifter kommer bestå av:

 • Utveckla och kommunicera idéer och material till Toras onlinetidning
 • Illustrera och skapa bilder till textbaserat material
 • Nära samarbete med webbutvecklare samt Toras styrelse
 • Regelbunden kommunikation via mail
 • Fotografering/videoinspelning och redigering av material vid behov

Webbdesignern förväntas lägga 2–4 h/veckan på sitt arbete i Tankesmedjan Tora. Samtliga inom Tankesmedjan Tora är volontärer. Möten och arbetsuppgifter i allmänhet sker därför utöver vanliga arbetstider och/eller under helgdagar. Tankesmedjan Toras webbdesigner förväntas, utöver att utföra 2–4 h arbete veckovis, delta i Toras möten som i nuläget sker över Zoom.

Skicka in din ansökan på svenska, bestående av CV och personligt brev i en fil, till: norden@ttora.dk senast den 7 februari 2020. Intervjuer kommer hållas andra veckan i februari.

Vänligen notera att Tankesmedjan Tora fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Toras strategi bygger i nuläget främst på internt organisationsarbete och förväntas utvecklas ytterligare under 2021. Volontärernas arbetsuppgifter kommer följa Toras utveckling av strategin och kan således komma att ändras med tiden.

Webbutvecklare, projektbaserad post – Tankesmedjan Tora

Tillträde: senast 15 februari 2021 – 15 maj
Plats: Sverige / Online

Posten utgör frivilligt arbete och är således oavlönad.

Tankesmedjan Tora är en ideell tankesmedja grundad i Danmark, som fokuserar på feminism och bygger på kunskap, dialog och samarbete. Vi strävar efter att introducera nya tankesätt för att uppnå en fredlig, feministisk och miljövänlig samexistens. Tora lanserades den 1 mars 2020 i Köpenhamn, och är Danmarks första feministiska tankesmedja – som under hösten 2020 gjorde entré i Sverige. Toras mål är att etablera ett samarbete med de nordiska grannländerna och därmed bli nordens första gemensamma feministiska tankesmedja. Under våren 2021 kommer Tora att skapa en onlinetidning med syfte att skapa dialog samt att uppmärksamma områden inom feminism och hållbarhet som inte lyfts tillräckligt i den allmänna medierapporteringen.

Posten som webbutvecklare med skapandet av en onlinetidning som ansvarsområde är en projektbaserad post, tillsätts senast den 15 februari och strävar efter att ha en färdig produkt 15 maj 2021, dock med möjlighet till förlängning. Vi söker främst dig som är trygg i att koda, ansvarsfull, har tidigare erfarenhet av webbutveckling och design samt är engagerad i ditt arbete.

Webbutvecklarens arbetsuppgifter kommer bestå av:

 • Utveckla hemsidan till Toras onlinetidning
 • Assistera projektets ansvariga och webbdesignern i att självständigt kunna uppdatera hemsidan
 • Nära samarbete med webbdesigner samt Toras styrelse
 • Regelbunden kommunikation via mail

Webbutvecklaren förväntas lägga 2–4 h/veckan på sitt arbete i Tankesmedjan Tora. Samtliga inom Tankesmedjan Tora är volontärer. Möten och arbetsuppgifter i allmänhet sker därför utöver vanliga arbetstider och/eller under helgdagar. Tankesmedjan Toras webbutvecklare förväntas, utöver att utföra 2–4 h arbete veckovis, delta i Toras möten som i nuläget sker över Zoom.

Skicka in din ansökan på svenska, bestående av CV och personligt brev i en fil, till: norden@ttora.dk senast den 7 februari 2020. Intervjuer kommer hållas andra veckan i februari.

Vänligen notera att Tankesmedjan Tora fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Toras strategi bygger i nuläget främst på internt organisationsarbete och förväntas utvecklas ytterligare under 2021. Volontärernas arbetsuppgifter kommer följa Toras utveckling av strategin och kan således komma att ändras med tiden.