Tora i Sverige

 

______________

UDDYBNING

Michelle Sara Gano – Nordisk avdelningsledare och kommunikationsmedarbetare, Sverige (Tora i Skandinavien och Norden)*

Studerar Freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och har läst genusvetenskap och sociologi. Har kunskap om offentlig diplomati och kommunikation samt erfarenhet från FN-organisationen UN Women. Har stort intresse för utrikespolitik, konfliktlösning och brinner för jämställdhet. Är särskilt intresserad av kvinnors roll i fredsprocesser.

Mail: norden@ttora.dk

*Michelle ska, utöver att arbeta som kommunikationsmedarbetare, etablera avdelningar i Norden och Skandinavien, där den främsta uppgiften består av att skapa samarbetsrelationer med olika nordiska och skandinaviska organisationeroch på så vis bedriva feministiska projekt nu och i framtiden. Tora strävar efter att arbeta internationellt, och i den kontexten önskar vi stärka Tora som en gemensam plattform och tankesmedja. Utöver det ansvarar Michelle för kommunikation på Twitter.

 

 Pauline af EkenstamExtern kommunikatör*, Sverige

Masterstudent i internationella utvecklingsstudier vid Amsterdams universitet. Har kunskap i internationellt bistånd med fokus på civilsamhället, och har ett starkt intresse för jämställdhetsfrågor, kommunikation och dialog som medel för en inkluderande samhällsutveckling.

Mail: communication.sweden@ttora.dk 

*Pauline kommer att arbeta med att bredda Toras kontaktnät i Nederländerna och Sverige samt marknadsföra Tora som en självklar del i den feministiska samhällsdebatten. 

 

Hasib Nasiri – Projektledare i växtrummet Islamisk Feminism

Doktorerar i systematisk teologi på Uppsala universitet och har tidigare studerat filosofi. Har ett stort intresse för feministisk filosofi överlag, i synnerhet relationen mellan feminism och islam.

 

Anna Knoph – Extern Kommunikatör*, Sverige

Socialantropolog från Uppsala universitet och har även studerat vid University of Sydney, Australien. Hon har en bakgrund som forskningsassistent, rapportförfattare och projektledare. Hon intresserar sig extra för utbildningsfrågor efter sitt arbete på Sveriges största studentkår, ideella engagemang och examensarbete.

Mail: communication.sweden@ttora.dk 

*Anna ansvarar för tankesmedjans sociala kanaler liksom Twitter. Där delas nyheter, nya projekt, kampanjer etc. Hon har ett tätt samarbete med Toras kommunikations- och Norden-ansvariga.

 

Amanda Källmark – Intern Kommunikatör*, Sverige

Ansvarar för intern kommunikation samt rekrytering av medlemmar.Amanda studerar freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet med inriktning på utvecklingsfrågor. Har stor kunskap om intersektionell feminism och jobbar aktivt i föreningar för att utveckla feminismen i Sverige.Amanda håller ett stort intresse för kvinnor och barn på flykt från naturkatastrofer och siktar på att jobba med gravida kvinnor i utsatta situationer.

Mail: communication.sweden@ttora.dk 

*Amanda ska assistera i kommunikation mellan avdelningarna i norden och relevanta samarbetspartners. Hon ska även ta fram och genomföra strategier för att rekrytera medlemmar. Då Tora vill nå ut till en så bred publik som möjligt ska Amanda översätta diverse inlägg på sociala medier och hemsida samt skapa grafiskt material. 

 Cornelia Fransson– Intern projektledare*, Sverige
Studerar kandidatprogrammet Freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, med specialisering inom freds och konfliktstudier, och har tidigare läst kurser som fokuserat genus och våld. Har praktiserat på Minority Rights Group Europe och Subjective Values Foundation i Budapest och är särskilt intresserad av att arbeta mot människohandel för sexuell exploatering och prostitution.

 

Mail: projectmanagement.sweden@ttora.dk

*Som intern projektledare är Cornelia ansvarig för kartläggning och kontakt med samarbetspartners i Norden, lobbyarbete och intern kommunikation. För förslag och frågor angående samarbeten, kontakta Cornelia.

 

      Rebecca PonténExtern Projektledare*, Sverige

Studerar sin master i statskunskap, inrikting säkerhet och krishantering, vid Försvarshögskolan i Stockholm. Har tidigare en BA examen i statskunskap från Uppsala universitet och har bl.a. studerat genusvetenskap och internationell politik vid Sciences Po i Frankrike. Ett stort intresse för Rebecca är hållbar utveckling och global säkerhet, särskilt utifrån jämlikhets- och integrationsperspektiv.

Mail: projectmanagement.sweden@ttora.dk

*Rebecca är i rollen som extern projektledare i Sverige ansvarig för sammanställningen av idéer och kommande projekt, samt för identifieringen av samarbetspartners och sponsorer. Utöver detta ansvarar Rebecca för den offentliga och politiska kommunikationen, liksom diplomati, vad gäller Toras verksamhet i Sverige. 

________________