Toras historie

Ideen om en feministisk tænketank blev luftet i 2017 på et stormøde i Feministisk Forandring. Ideen udsprang af behovet for at udvikle et stærkt supplement til de forskellige feministiske stemmer i tiden. En tænketank kunne muligvis placere sig på den ledige plads mellem et feministisk parti og en feministisk græsrodsbevægelse. Og måske en tænketank kunne favne nogle af alle de mange feminister, der ikke ser sig selv som en del af de nuværende grupperinger og organisationer. Samtidig kunne en tænketank også udvikle sig som et tiltrængt samlingspunkt for de mange forskellige organisationer og grupperinger, der arbejder med feminisme og dermed skabe mere sammenhæng, sammenhold og fælles styrke. Og endelig kunne en tænketank skabe kant og nytænkning – og blive det udviklingsrum, som feministisk ideologi har savnet.

Ideen blev udfoldet og testet på stormøder, på Talk Town og på nye møder. Det var opbakning og masser af energi at trække på, og en arbejdsgruppe fortsatte fortrøstningsfuldt med at få has på mulige vedtægter, visioner, arbejdsform og meget mere, for det, der skulle blive Danmarks første Feministiske Tænketank.

Onsdag den 24. april 2019 blev Tænketanken Tora så stiftet på et offentligt møde i København. På mødet blev vedtægterne besluttet og der blev valgt en bestyrelse, der skulle fortsætte arbejdet.

Den nyvalgte bestyrelse bestående af syv medlemmer og to suppleanter arbejdede videre med at udvikle visionerne til et ideologisk fundament, sammensætte advisory board, diskutere, debattere, skabe konsensus og helt konkret få lavet organisation, website og formuleret de første fælles spæde skridt.

Tora lanceres 1. marts 2020 i København kl. 14-18 i Litteraturhaus.

Læs præsentationen ved det stiftende stormøde.

Læs referatet af Tora stiftende stormøde.

 

Tænketanken Toras tilblivelse