Om Tora

Toras mål: at angive nye veje til menneskelig frisættelse, frihed og ligeværd i fredelig sameksistens og bæredygtighed.

Toras teoretiske grundantagelse er at…

   • …feminisme er pluralistisk.
   • …feministisk teori afføder forskellige, feministiske metoder og perspektiver.
   • …feminisme er en problemløsningsmetode, som kan implementeres i alle kontekster.
   • …feminisme har grundlæggende, universelle grundoverbevisninger, som involverer prioritering af ligeværd, inklusion og bæredygtighed.

Toras metoder og ambitioner – nu og fremadrettet:

   • Tora vil arbejde for at viden og forskning om ligestilling inddrages i al relevant forskning, politik og forvaltning.
   • Tora vil arbejde for at Danmark overholder sine internationale forpligtelser på ligestillingsområdet.
   • Tora vil arbejde nysgerrigt, løsningsorienteret og undersøgende med feministiske perspektiver i al samfundsudvikling.

Tora arbejder og har sit virke via følgende metoder:

   • Dialog og udforskning – eksempelvis studiekredse, research og undersøgelse, vidensopbygning mv. gennem Toras vækstrum.
   • Debat og udbredelse – eksempelvis Facebookside, sociale medier i øvrigt, indlæg og formidling mv.
   • Inddragelse og aktivisme – eksempelvis kampagner, markeringer, aktioner, møder og workshops mv.
   • Mobilisering af frivillige.
   • Vidensdeling (workshops, konferencer, litteratur og film).
   • Projekter i vækstrum.
   • Internationalt samarbejde.
   • Åbne events.

Foto: medlem af bestyrelsen, Charlotte Kirkegaard, til Toras lancering