Økofeminisme I Århus

Sidder du i Århus, og har lyst til at være en del af Tænketanken Tora? Eller er du bare nysgerrig på Toras research og vækstrumsarbejde? Så læs med her!

ØKOFEMINISME I ÅRHUS::: (Vækstrumsserie, afsnit 3)

På denne dejlige sommerdag er det godt at blive mindet om bien og dens funktion, både konkret og i symbolsk betydning – at den er en del af et større hele, som skal bevares, værnes om og respekteres.
Velkommen til 3. vækstrum i vores serierække, nemlig “Økofeminisme”. Her har vi fat i Århusafdelingen, hvor Simone Due Rasmussen sammen med et hold af 6-8 andre, arbejder på at udvide Toras arbejde. Århus rummer på nuværende tidspunkt to vækstrum; det ene af dem er dette vækstrum, hvor tanken er at udvikle videre på og applicere økofeministiske initiativer og løsninger på relevante og presserende problemstillinger. Vores Klima&Miljø vækstrum har forbindelse til Århusvækstrummet, og det gør det muligt for os at arbejde med social og, særligt, miljømæssig bæredygtighed mere bredt og på flere niveauer ikke mindst!

Vi har taget en snak med Simone Due Rasmussen, tovholder for økofeminisme-vækstrummet:

1. Hvorfor er du engageret i Tora?

Rasmussen: “Jeg er engageret i Tora, fordi jeg mener intersektionalitet og bæredygtighed er vigtigt i alle aspekter af samfundet. Feminisme bør ikke være en niche for en politisk fløj eller agenda, men være et middel og en bevidsthed på tværs i hele samfundet, i personlige og profesionelle såvel som politiske sfærer, og jeg mener Tora er en mulighed for at sætte fokus på dette behov.”

2. Hvorfor er dit vækstrum vigtigt?

Rasmussen: “Det økofeministiske vækstrum er vigtigt, fordi det insisterer på koblingen mellem (for mig at se) den største og den ældste krise vi har i samfundet, henholdsvis klimakrisen og diskrimination baseret på køn og andre kategoriseringer. Økofeminisme møder samme fordom som feminisme gjorde og har gjort i lang tid – nemlig en aversion imod ordet selv fordi det ‘lyder’ på en bestemt måde og folk derfor danner en forestilling på bagrund af denne aversion og ignorance omkring, hvad ordet egentlig står for.
Ligesom jeg ikke mener, at vi skal finde et nyt ord for feminisme, mener jeg heller ikke vi skal forkaste økofeminisme som begreb. (…) Økofeminisme hjælper os til at insistere på at inkludere social såvel som miljømæssig bæredygtighed, uanset hvad det ellers er, vi forholder os til.”

Vores vækstrum søger løbende nye medlemmer, så hvis du har lyst til at være en del af et feministisk vidensfællesskab, hvor der læses, undersøges og findes løsninger, samtidigt med at man sigter efter bæredygtig tankegang og søger internationalt udsyn i vækstrummet, så skriv til vores frivilligansvarlige på jelena.bundalovic@ttora.dk og cc tovholder Simone (Århus) på aarhus@ttora.dk med navn, baggrund og motivation.