Vækstrumsserie

SÅ STARTER VORES VÆKSTRUMSSERIE*::
(Nyt fra Tora om VÆKSTRUM, der udspringer af visionen om FEMINISTISK VÆKST)

*De næste par uger, frem til sommervarmen for alvor tager fat, opdaterer vi omkring vores vækstrum med flere detaljer end førhen – vækstrum som blev etableret i løbet af marts, april og maj 2020, som spirede under lock down i stuerne, og som nu kører for fuld skrue:

KLIMA OG MILJØ-vækstrummet

I forbindelse med Toras lancering d. 1. marts 2020, blev et vækstrum om klima og miljø i et feministisk perspektiv etableret. Vækstrumme vil arbejde for at blive klogere på, hvordan intersektionel feminisme og miljømæssig bæredygtighed interagerer, og vil forfølge og formidle problemstillinger i dette område, med henblik på at præge den politiske dagsorden

Runa Bjerre, bestyrelsesmedlem og aktiv i vækstrummet siger:
”Når vi snakker om feministisk vækst er det oplagt at snakke om miljø og natur, for et miljø og klima der trives, er grobunden for at mennesker og samfund kan vækste.

Men lige nu er klimaet og naturen i en kritisk tilstand, og jeg tror, at et feministisk perspektiv på hvordan vi løser denne krise, er absolut nødvendigt.
Feminismen tilbyder en anden måde at se verden på, og en anden måde at arbejde med løsninger. Feminismen inddrager nemlig det holistiske perspektiv, hvor fx inklusion og ligeværd er vigtige redskaber for at skabe et bæredygtigt samfund.

Så dette vækstrum er enormt vigtigt, fordi det både giver et nyt perspektiv på klima -og miljødagsorden, men det giver også et nyt perspektiv på feminismen.
Det viser feminismens potentiale, og åbner grænserne for, hvad feminisme inkluderer. For eksempel diskuterer vi i vækstrummet hvordan ligeværd også kan dække andre arter end mennesker. Naturen skal også inkluderes og behandles med respekt og omsorg.”

Bestyrelsesmedlem Runa Bjerre er tilknyttet vækstrummet og arbejder i vækstrummet på at styrke Toras perspektiver i forhold til klima og miljøspørgsmål. Dertil er Toras advisory board-medlem Esther Kjeldahl (filosof, debattør og medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse) tilknyttet som ekstern supervisor (hør mere fra hende, når vi afspiller vores podcast, hvor hun var på besøg i studiet hos Xenia og Coco).

Vækstrummet vil udvikle sig i takt med Toras udvikling, hvor værdigrundlaget baseret på ligeværd, inklusion og bæredygtighed, vil udvikle sig og danne grundlag for tænkningen og det videre arbejde i vækstrummet. Alle perspektiver søges inkluderede, og så mange parametre og faktorer, som muligt, tages i betragtning.

Vi byder alle interesserede i vækstrummet velkommen til at lytte med til et af møderne, hvor du som nysgerrig, uanset faglig baggrund, personlig baggrund og køn, kan byde ind og deltage. Vi opfordrer de af Jer, der ønsker at høre mere om, eller ønsker at tage aktivt del i vækstrummets arbejde, til at skrive til os.

Vækstrummene arbejder alle videnskabeligt, politisk og projektorienteret, og indebærer for den enkelte rent praktisk/tidsmæssigt jævnlige møder, organisationsarbejde, formidling og research.

For mere information kontakt bestyrelsesmedlem Runa Bjerre på runa.bjerre@ttora.dk og bestyrelsesmedlem og frivilligansvarlig jelena.bundalovic@ttora.dk
Vi søger, så mange forskellige baggrunde og perspektiver, som muligt, og opfordrer derfor til at dele vores vækstrumsrekruttering i de kredse, hvor Tora endnu ikke når ud!
Læs mere om vores vækstrum på www.ttora.dk under “vær med”-menuen.

Vores fine vækstrumsserie er lavet af grafiker Cecilie Karoline Kalbakk Elgaard, som også er aktiv i Toras Århus-afdeling.

#sustainability #bæredygtighed #natur #eu #klima #miljø #feminism#ecofeminism #thinktank #policy