Velkommen

Her på siden kan du læse meget mere om Toras visionære grundlag, herunder vores udgangspunkt i feministisk vækst samt forskellige nedslag under temaerne ligeværd, inklusion og bæredygtighed. Du kan også læse mere om hvordan du bliver medlem af Tora og tager del i vores vækstrum eller frivilliggrupper.


Tænketanken Tora er en feministisk tænketank, som arbejder ud fra et intersektionelt perspektiv. Tora arbejder på at samle feministiske tanker, idéer, teorier og miljøer – med det formål at udvikle nye visioner og konkrete forslag til nødvendige forandringer og feministiske løsninger på samfundsplan. I den forbindelse tager Tora vækstbegrebet tilbage: vækst handler om liv, natur og mennesker. Derfor taler vi om ‘feministisk vækst’, der centrerer sig om principper om ligeværd, inklusion og bæredygtighed, som præmissen for at skabe langsigtet vækst, der gavner mennesker og vores klode.

Læs mere om Tora i Heartbeats’ interview med tidligere bestyrelsesmedlem Jelena Bundalovic

Tora har et visionært fundament for sit arbejde, baseret på feministiske grundantagelser. Men det er kun et udgangspunkt; herfra skal der skabes nye visioner, rammer og tilgange for at opnå samfundsmæssig forandring. Det arbejde vil foregå i Toras temabaserede vækstrum, som du kan læse mere om her

Tænketanken understøttes desuden af forskellige frivilliggrupper, som du kan læse mere om her. Herudover er de faste omdrejningspunkter den arbejdende bestyrelse samt et stærkt advisory board. Det årlige stormøde er den øverste beslutningsmyndighed.

Der er altså forskellige muligheder for at være med i Tora. Du kan blive en del af et vækstrum, være frivillig i administrationen, stille op til bestyrelsen eller deltage på stormødet. Det kræver blot, at du er medlem (se her). Har du mod på at engagere dig? Læs mere om de projekter, der allerede er oppe at køre, og som du kan koble dig på, her.

Indtil vi opnår fondsmidler til forskellige, konkrete projekter er Tora 100% frivilligbaseret. Derfor er det også både vigtigt og værdsat, at du bakker op om projektet. Alle, der deler Toras visioner, principper og grundlag, er velkomne til at byde ind – uanset køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund mv.

Så velkommen – jo flere vi er, jo mere kan vi skabe og forandre!

Tora blev lanceret 1. marts 2020.

Du kan se filmen fra vores lancering på YouTube eller vores Facebookside ‘Tænketanken Tora’.